Home

Професионални книговодствени услуги и совети

  • Квалитет

Професионални и квалитетни услуги е главниот приоритет на нашиот тим. Проверете и уверете се сами во нашата работа.

  • Ресурси
Книговодството е макотрпна работа која бара максимална концетрација и постојана подвижност до банки и институции.
  • Развој
Дозволете Вашиот бизнис да се развива во права насока со наша помош.
  • Финансиско работење

Комплетна финансиска обработка на Вашата документација и изработка на сите видови извештаи богати со информации за Вашиот бизнис. повеќе...

  • Девизно работење

НЕ-ДА Консалтинг Ви стои на располагање за сите банкарски услуги и девизни плаќања. повеќе...

  • Плати и придонеси

Изработка на плата и брза електронска комуникација со Управата за Јавни приходи. повеќе...